Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání

Work-Life Balance  

Jak efektivně žít a pracovat
aneb Jak s minimem dosahovat maxima
 
Žijete a pracujete naplno? Nebo tomu tak bývávalo?
Chcete si zachovat rovnováhu mezi prací a volným časem?
Jste si vědomi, co nebo koho potřebujete ke své spokojenosti?
Zajímá Vás jak efektivně využívat čas a jak zůstat přirozeně vitální po celý den?
Víte, jaký je rozdíl mezi pasivním a aktivním odpočinkem nebo kdy a jak je vhodné odpočívat?
Chcete porozumět stresu a naučit se jeho vliv na svůj život konstruktivně využívat?

Interaktivní a prakticky zacílený seminář zaměřený na konstruktivní strategie zvládání pracovní a osobní zátěže (tzv. stress-management), jehož cíli jsou:

  • s minimem úsilí dosahovat maximálního pracovního výkonu,
  • při maximálním pracovním výkonu minimalizovat negativní vlivy na psychosomatické zdraví a osobní i vztahovou pohodu (tzv. well-being),
  • efektivně pracovat a smysluplně žít a tak
  • minimalizovat každodenní – životní i pracovní – nesmysly.

To vše na podkladě dlouholeté praktické/terapeutické zkušenosti a s oporou v neuro/psychologických principech, s minimem odborné terminologie při zachování maximální vědecké korektnosti.

Hravě, lidsky, prakticky – s uplatněním „na vždycky“

OBSAH JEDNOTLIVÝCH TÉMAT

DVOUDENNÍ – INTERAKTIVNÍ A PRAKTICKY ZAMĚŘENÝ – SEMINÁŘ

  1. Úvod do neuropsychologie (stavba a funkce mozku). Interaktivní rozbor a diskuze základních principů efektivního fungování člověka/mozku (těla a mysli).
  2. Stres a jeho vliv na soukromý i pracovní život (Work-Life Balance).
  3. Praktický nácvik základních strategií a technik (vč. fyzických cvičení) směřující k efektivnímu využívání copingových schopností a dovedností s ohledem na individuální potřeby všech přítomných.
  4. Průběžná interaktivní diskuze témat souvisejících s psychosomatickým zdravím, duševní hygienou, zvládáním osobní/pracovní zátěže, syndromem vyhoření (,burn-out‘) a podobně – a to primárně se zaměřením na prevenci (příp. řešení) psychosomatických vlivů stresu (obecně i specificky) a k aplikaci efektivních strategií tzv. ,stress-managementu‘.
  5. Individualizace a interaktivita, tedy zaměření na konkrétní zadání získaná od přítomných v průběhu semináře provázaná s doporučeními vycházejícími z dlouholetých praktických zkušeností lektora.
  6. Závěrečná diskuze – témata dle zájmu a potřeb přítomných.
POZNÁMKA: Kurz je možno zrealizovat i v anglickém jazyce.

Lektor kurzu:
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Odborný garant
  Mám zájem o kurz:
Work-Life Balance
  Kontaktní údaje:
  Titul, jméno, příjmení:
    
  Telefon:
  E-mail:
  Váš dotaz: