Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ (CSR) – FILOSOFIE, NEJEN SYSTÉM ANEB CSR – NIC NOVÉHO V ČESKU  

Víte, co znamená být společensky odpovědní?
Znáte základní principy udržitelného rozvoje?
Myslíte si, že jste společensky odpovědnou firmou?
Není vám lhostejná naše společná budoucnost?
Jak se stát Excelentní organizací?
Víte, že můžete za své odpovědné chování získat ocenění?
Víte, že můžete nechat svou firmu certifikovat?

Bez etiky nemůžeme získat tolik potřebnou důvěru, bez důvěry autoritu a bez autority a příslušné odpovědnosti není možné rozhodovat, ani úspěšně a dlouhodobě vést lidi. Filosofie CSR je cestou znovuobjevení etického podnikání prostřednictvím optimalizace zisku. Cílem této filosofie je změnit vnímáni společenské odpovědnosti z „MUSÍM“ na „CHCI“.

„Konejme jen tu práci, která slouží veřejnosti“
(Tomáš Baťa)

CSR – VÝVOJ, PODSTATA, VÝZNAM
Představení CSR jako součásti moderního vedení firem – Pilíře a principy CSR – Historický vývoj

CSR JAKO FILOSOFIE
Odpovědnost, slušnost a komunikace jako nástroje CSR – Společensky odpovědné chování jako přirozená součást každodenní činnosti firem a jednotlivců

ETIKA A MORÁLKA
Společensky odpovědné chování = etika a morálka v běžném životě

FIREMNÍ FILANTROPIE
Filantropie – dobrovolnictví jako nedílná součást odpovědného chování – historie a současnost

CSR JAKO SYSTÉM
Transparentnost – Respektování potřeb zainteresovaných stran – Respektování práva a mezinárodních standardů (systémové prvky CSR)

CSR – LEGISLATIVA
Představení norem, vztahujících se k CSR – SA 8000, ČSN ISO 26000:2011, ČSN O1 O391:2013 – certifikace CSR

OCEŇOVÁNÍ FIREM ZA CSR
Představení možností oceňování – Cena hejtmana, Podnikáme odpovědně, Národní cena ČR za CSR a UR

CSR V PRAXI – OBOROVÁ SPECIFIKA
CSR jako všezahrnující filosofie, životaschopná v každém prostředí podnikání a činnosti – praktický nácvik a trénink toho „…jak by to u nás mělo vypadat, abychom o sobě mohli říci, že jsme společensky odpovědní“ – praktické cvičení „Jsme společensky odpovědná firma“ (představení prostředí fiktivní firmy – analýza současného stavu – filosofie odpovědnosti – prezentace „společensky odpovědné“ firmy)
a) CSR ve školství
b) CSR ve službách
c) CSR v hotelnictví a pohostinství
d) CSR v úřadech
e) CSR ve zdravotnictví
f) CSR v malých a středních podnicích

Odborný garant:
Ing. Šárka Janků, Ph.D.Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Odborný garant
  Mám zájem o kurz:
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
  Kontaktní údaje:
  Titul, jméno, příjmení:
    
  Telefon:
  E-mail:
  Váš dotaz: