Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání

POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI  

Uměli byste v krizové situaci poskytnout první pomoc?
Byli byste schopni poskytnout adekvátní péči postiženému v rámci jeho úrazového či neúrazového stavu?
Znáte základy resuscitace, popř. zásady při manipulaci s postiženým?
Chcete se naučit, jak opravdu pomoci a nejen bezmocně přihlížet?

První pomoc je vážná věc. Jak se říká, štěstí přeje připraveným.
… a v tomto případě to platí dvojnásobně …

Bezpečnost při poskytování laické první pomoci
Jak se nestát dalším zraněným aneb od úrazu elektrickým proudem po dopravní nehodu na noční dálnici. Základy a osvojení si prvků bezpečnosti, při poskytování první pomoci.

Aktivace Zdravotnické záchranné služby
Jen nahlásit místo události nestačí. Víte, že Vám dispečerka pomůže i s poskytnutím první pomoci a jak to udělá? Volání na tísňovou linku 155: co hlásit a jak komunikovat s dispečerkou ZZS, popsání místa události a přiblížení sanitky na místo.

Postup u postiženého v bezvědomí
Jedna z nejzávažnějších situací. Rozpoznat normální dechovou aktivitu nemusí být jednoduché a přitom na tom záleží lidský život. Základní neodkladná resuscitace není žádná věda, pokud se ji naučíte praktickým nácvikem (nácvik u bezvědomí, rozpoznání, zda postižený dýchá a zda je třeba zahájit postupy zachraňující život, umístění postiženého do stabilizované polohy).

Zástava život ohrožujícího krvácení
Zastavit závažné krvácení dokážeme i bez lékárničky. Ale i lékárničku musíme umět použít. Nácvik manipulace se škrtidlem, využití tlakového obvazu (ukázka správného přiložení tlakového obvazu, použití škrtidla a jeho přiložení na daná místa, improvizace).

Úrazové stavy
Jak postupovat při různých typech úrazů, kdy s postiženou osobou manipulovat a kdy ji ponechat bez manipulace, možnosti a rizika poranění páteře.

Neúrazové stavy
Včasné rozpoznání akutních onemocnění rozhoduje o přežití postiženého, nebo alespoň o budoucí kvalitě jeho života. Jak rozpoznat cévní mozkovou příhodu, nebo co dělat s člověkem v křečích? Správné vyhodnocení situace a rozpoznání různých příznaků onemocnění (epilepsie, akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda atd.) a poskytnutí neodkladných úkonů před příjezdem ZZS.

Praktický nácvik
Manipulace jednou osobou i více osobami. Využití resuscitačních figurín a množství zdravotnického materiálu.

Modelové situace
Praktické řešení vybraných krizových situací s využitím sady k maskování poranění, kdy je možné ověřit si získané dovednosti a vystoupit z role přihlížejícího, ale často také ze své komfortní zóny. Modelové situace vždy vycházejí z reálných případů.

Odborný garant:
Vojtěch Burda, DiS.Vojtěch Burda, DiS.
Odborný garant
  Mám zájem o kurz:
Poskytování první pomoci
  Kontaktní údaje:
  Titul, jméno, příjmení:
    
  Telefon:
  E-mail:
  Váš dotaz: