Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH PROFESÍCH  

Potřebujete odborně vyškolit pracovníky?
Plníte všechny legislativní a normotvorné požadavky?
Je pro Vás bezpečnost práce prioritní?
Chcete zlepšit odborné znalosti svých pracovníků?
Chybí Vám kvalifikovaní odborníci?
Potřebujete připravit na zkoušky v oblasti vyhrazených technických zařízení na TIČR?

Nabízíme realizaci veškerých potřebných technických školení kvalitními lektory a špičkovými odborníky s praxí ve výrobních firmách v jednotlivých oborech, kteří se s Vámi rádi podělí o své dlouholeté zkušenosti.
Veškerá nabízená školení a semináře provádíme s ohledem na aktuální témata, jako jsou nové normy a jejich uplatnění v praxi.

„Nechceme odborníků, znalých co nejde“

Hydraulické a pneumatické systémy

Chladící a klimatizační technika
Chladící okruh – Prvky chladícího okruhu – Chladivo – Montáž chlazení – Nářadí – Detekce úniku chladiva – Oborové rozdělení chladírenství a jejich specifikace.

Obsluhy motorových vozíků

Plynová zařízení
Revizní technici plynových zařízení – Obsluhy plynových zařízení – Osoby odpovědné za provoz – Montéři plynových zařízení.

Práce ve výšce
Předpisy k zajištění BOZP ve výškách – Základní požadavky na lešení.

Stavebnictví
Stavební zákon v praxi – Dokumentace staveb – Posuzování projektové dokumentace – Technické požadavky na stavební výrobky – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výstavbě.

Strojírenství
Technické materiály a způsoby zpracování – Zkoušení technických materiálů – Svařování a tváření – Koroze a ochrana proti korozi – Progresivní kovové materiály.

Tlaková zařízení
Revizní technici tlakových zařízení – Obsluhy tlakových zařízení – Osoby odpovědné za provoz – Topiči kotlů.

Zdvihací zařízení
Obsluhy veškerých zdvihacích zařízení – Vazači břemen – Obsluhy pracovních plošin – Obsluhy regálových zakladačů, stavebních výtahů a vrátků – Dozorci a řidiči výtahů – Zaměstnanci odpovědni za provoz – Odborní provozní a revizní technici – Lanové dráhy (provoz, zkoušení, kvalifikovaná obsluha).

Odborný garant:
Ing. Miroslav UhlířIng. Miroslav Uhlíř
Odborný garant
  Mám zájem o kurz:
Odborné vzdělávání v technických profesích
  Kontaktní údaje:
  Titul, jméno, příjmení:
    
  Telefon:
  E-mail:
  Váš dotaz: