Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání

ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ  

Potřebujete poradit s tvorbou předpisů?
Blíží se Vám audit, potřebujete dopracovat dokumentaci?
Kupujete nové zařízení, nebo rekonstruujete zastaralé?
Řešíte technické problémy na pracovišti?
Chybí Vám analýza rizik?
Potřebujete provést posouzení shody u Vašich výrobků?
Potřebujete Znalecký posudek?

Nabízíme řešení všech zmiňovaných otázek ve spolupráci se specialisty s praxí ve výrobních a auditorských firmách, špičkovými odborníky v jednotlivých oborech s certifikáty pro tyto činnosti, kteří využijí své dlouholeté zkušenosti k Vaší spokojenosti a splnění všech legislativních podmínek.

Jsou připraveni být nápomocni při řešení technických problémů i legislativních požadavků, spolupracovat při investičních akcích i šetření nehod.

„Jen to nejlepší je pro nás dost dobré a i nejlepší jde zlepšit“

Poradenská činnost
Spolupráce při výběru nových i vyřazení nevyhovujících zařízení – Spolupráce při investičních akcích, rekonstrukcích – Výklad předpisů a norem – Analýzy technických příčin provozních nehod – Podpora při řešení právních následků pracovních úrazů pro zaměstnance i zaměstnavatele – Komplexní služby v oblasti technických zařízení (ZZ, PZ, TZ, EZ) a ocelových konstrukcí.

Hodnocení technického stavu zařízení
Posudky pro prokázání technické a provozní způsobilosti zařízení – Navržení postupu zkoušení pro konkrétní zařízení – Zvláštní posouzení zdvihacích zařízení a prohlídky ocelových konstrukcí – Revize vyhrazených technických zařízení.

Dozor a kontroly
Dozor a řízení složitých manipulací (součinné zvedání, doprava osob v kombinaci s práci ve výšce, přetížení strojů a konstrukcí, stísněné manipulace, apod.) – Dozor při výstavbě – Nestranné posouzení naplňování předpisů pro zajištění bezpečného provozu v dané organizaci jak v dokladové části, tak i vyhodnocení skutečnosti.Zpracování dokumentů pro provoz
Předpisy k zajištění BOZP – Provozně bezpečnostní předpisy – Systémy bezpečné práce – Opatření pro zajištění bezpečnosti provozu – Zpracování legislativních dokumentů a náhradní technické a průvodní dokumentace – Postupy složitých manipulací, apod.

Analýza rizik
Posouzení činností, postupů a navržení opatření s analýzou a vyhodnocením rizik.

Posuzování shody výrobků (dle zákona 22/1997 Sb. V platném znění)
Zpracování podkladů pro posouzení shody – Vypracování prohlášení o shodě – Analýza rizik při nedodržení hEN – Zpracování návodů pro bezpečné používání – Konzultace k problematice.

Znalecké posudky
V oblasti bezpečnosti práce, odvětví stavebnictví (činnosti při provádění staveb, jejich provozu a údržbě), strojírenství a zdvihacích zařízení – Strojních zařízení, jeřábů, výtahů, lanových drah a ostatních zdvihacích zařízení – Ekonomiky (ceny a odhady výrobků ve strojírenství) – Ocelových konstrukcí a statiky.

Odborný garant:
Ing. Miroslav ChromečkaIng. Miroslav Chromečka
Odborný garant
  Mám zájem o kurz:
Odborné technické poradenství
  Kontaktní údaje:
  Titul, jméno, příjmení:
    
  Telefon:
  E-mail:
  Váš dotaz: