Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání

BAŤOVA SOUSTAVA ŘÍZENÍ  

Máte zájem nastavit některé procesy ve firmě po vzoru Tomáše Bati?
Chcete stanovit své cíle a vize v souladu s principy Baťa?
Máte konkrétní problémy a kladete si otázku, jak by si s nimi poradil Tomáš Baťa?
Řešíte otázku kvalitních a loajálních spolupracovníků?
Nevykazuje váš adaptační program potřebné kvality, jako tomu bylo u Baťů?

Každá firma je živý organismus, který funguje individuálně, všeobecné Baťovské principy je však možné aplikovat v jakékoliv organizaci či firmě. Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poskytneme konzultaci i řešení přímo na míru.

Načerpejte inspiraci z fenomenálního Systému řízení Baťa skrze tematicky zaměřené semináře a přednášky, které vznikly na základě studia archivních dokumentů firmy Baťa a. s. a díky zkušeností současných firem, nejen těch hlásících se  k odkazu Baťa.

TOMÁŠ BAŤA A JEHO FILOZOFIE – INSPIRACE PRO SOUČASNOST
podnikatelské začátky Tomáše Bati, úspěchy a neúspěchy, jež podmínily růst fenoménu Baťa, neustálé vnímání inovací jako nástroje růstu, vznik obuvnické velmoci, rozsah impéria Baťa

PRINCIPY BAŤOVY SOUSTAVY ŘÍZENÍ
základní prvky Systému řízení Baťa, inspirace pro současnost, sdílení jako základní nástroj Systému řízení Baťa, spolupracovníci Tomáše Bati

ZÁSADY PROPAGACE A REKLAMY FIRMY BAŤA
prodej skrze službu, marketingové nástroje firmy Baťa do r. 1945

SLUŽBA JAKO ZÁKLAD PODNIKATELSKÉ VIZE ANEB „NÁŠ ZÁKAZNÍK – NÁŠ PÁN“
vnímání služby v rámci Baťovy soustavy řízení, služba jako základ úspěšného prodeje, jako základ života

„LIDÉ DÁVAJÍ STROJŮM ŽIVOT“ ANEB PERSONÁLNÍ ČINNOST V BAŤOVĚ SOUSTAVĚ ŘÍZENÍ
výběr a přijímaní lidí, motivační a odměňovací systém, péče o zaměstnance

VÝZNAM ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY PODLE TOMÁŠE BATI
využití zásad systému řízení Baťa k osobnímu růstu, koncepce vize průmyslového člověka, životní rovnováha v odkazu Baťa

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMĚ BAŤA
Baťova škola práce, vzdělávací instituce pro dospělé, informální vzdělávání v Systému řízení Baťa

MOTIVACE A VÝCHOVA
jednotlivé úrovně motivačního systému ve firmě Baťa, nástroje motivace, nástroje pro zvýšení a udržení motivace

PRINCIPY ODMĚŇOVACÍHO SYSTÉMU VE FIRMĚ BAŤA
kategorizace jednotlivých odměn, způsoby odměňování, vliv odměny na pracovní výkon

VYUŽITÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ BAŤA JAKO ZÁKLADNÍHO NÁSTROJE PRO VYTVÁŘENÍ SDÍLENÉ HODNOTY
společensky odpovědné podnikání firmy Baťa a nástroje, rozvoj podnikatelské strategie po vzoru Tomáše Bati a navyšování sdílené hodnoty, propojení: podnik – lidé – společnost

SETKÁNÍ S ABSOLVENTY BAŤOVY ŠKOLY PRÁCE
Jednotlivé přednášky a semináře je na základě vzájemné dohody možno obohatit účastí pamětníků, kteří mají osobní zkušenost s původním fungováním firmy Baťa a. s. do roku 1945.

Odborný garant:
Ing. Mgr. Gabriela Culík Končitíková







Ing. Mgr. Gabriela Culík Končitíková
Odborný garant




  Mám zájem o kurz:
Baťova soustava řízení
  Kontaktní údaje:
  Titul, jméno, příjmení:
    
  Telefon:
  E-mail:
  Váš dotaz: