Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
Po roce pauzy jsme se konečně potkali.

V hotelu Myslivna v Brně v termínu 22. - 23. června 2021.

Tradiční seminář JEŘÁBY se konal, jako každý rok, pod odborným garantstvím Ing. Miroslava Chromečky, který spolu s přípravným výborem připravili (dle účastníků) velmi zajímavý a bohatý odborný program.

Na semináři jsme přivítali přes 100 účastníků, o své zkušenosti z praxe se podělilo 12 odborníku a své produkty prezentovalo 5 vystavovatelů. 

Jsme si vědomi toho, že ne vše bylo 100%, nicméně jsme byli rozhodnuti poskytnout vám všem v tomto období možnost setkat se po tak dlouhé době... 

Děkujeme všem, kteří jste nám vyplnili anketku a podělili se o vaše názory, sdělili nám své připomínky. Zcela jistě budou dobrým vodítkem pro přípravu dalších akcí.

Těšíme se na další setkání.

Káča, Darča, Karča a Verča

           
 
Dne 16. června 2021 skončilo dvoudenní školení pro provozovatele a osoby odpovědné za provoz vyhrazených plynových, tlakových a elektrických zařízení v Čeladné.

Celý program byl zaměřen na provádění revizí a zkoušek již provozovaných nebo nově instalovaných plynových a tlakových zařízení.

Děkujeme účastníkům za jejich podněty a názory, věříme, že školení této tématiky nebylo poslední... :)

Příště se těšíme i na Vás!

     
 
Rádi přidáváme další aktualitku z přípravného školení Revizních techniků vyhrazených tlakových nádob stabilních, které proběhlo v termínu 1. - 2. června 2021 v Čeladné a bylo zakončeno zkouškou TIČR o den později.

Akce bylo přítomno 10 účastníků a celá výuka probíhala více méně formou diskuze. Poté, co se skupinka "prokousala" povinnou legislativní částí, bylo na programu téma provozu TNS a samotných revizí. 

V rámci výuky byla ukázka revizních zpráv, mnozí konzultovali své revizní zprávy nejen s lektorem, ale i mezi sebou.

Nedílnou součástí byla i problematika testových otázek, které bylo věnováno tolik prostoru, aby byli zájemci co nejlépe připraveni ke zkoušce TIČR. 

Děkujeme všem za projevený zájem a s Vámi ostatními se těšíme příště!

       
 
Máme za sebou dvoudenní komorní vzdělávací akcí pro Revizní techniky vyhrazených plynových zařízení konanou 12. - 13. května zakončenou zkouškou na Technické inspekci ČR dne 14. května.

Byť se jednalo o malou skupinku účastníků, o to živější byla diskuze k probíraným tématům. Mnozí konzultovali své revizní zprávy nejen s lektorem, ale i mezi sebou, aby byli co nejlépe připraveni ke zkoušce TIČR. Součástí programu byla i problematika testových otázek...

Těšíme se na další akci, doufejme ve větším počtu a prezenčně :)

      
 
Tak jsme to taktak stihli (než nás COVID opět "zavře"...)!

 V prostorách DOMICA CORPORATION spol. s r.o. proběhlo ve dnech 15. - 16. prosince 2020 OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ PRO PLYNAŘE, které bylo zakončeno zkouškou před komisí TIČR.

Probralo se vše:

  • legislativou (normami, vyhláškami, technickými předpisy) z oblasti PZ,
  • rozdělení PZ včetně charakteristik,
  • rozdělení rozvodů,
  • spotřebiče (s výkonem do 50 kW i nad 50 kW),
  • materiály pro plynovody, armatury, odtahy spalin,
  • POZOR - NOVĚ FLEXIBILNÍ CELONEREZOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY A PŘIPOJOVACÍ SETY,
  • ...samozřejmě testové otázky,
  • a to vše doplněné o odborné zkušenosti z praxe. 

Nelze opomenout také diskuze o přípravách na vánoční svátky, kdo má nakoupeno (dárky), napečeno, kde koupíme ty nejlepší kapříky...

Apropos - Zkoušky proběhly úspěšně a my se těšíme na další setkání v roce 2021.

        
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15