Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Inovace, inovační myšlení a inovační procesy ve firmách
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání

INOVACE, INOVAČNÍ MYŠLENÍ A INOVAČNÍ PROCESY VE FIRMÁCH  

Myslíte si, že inovace jsou většinou dílem náhody?
Víte, proč jsou inovace pro firmu klíčové?
Jak vytvořit Vašim spolupracovníkům prostředí pro jejich inovační myšlení?
Jakými metodami „povzbudit“ inovace právě ve Vašem podniku?
Jak snížit náklady a současně zvýšit efektivitu práce pomocí inovací?

Inovace jsou kontinuální proces, který lze stejně jako ostatní procesy měřit a řídit.

Co vám nabízíme?

  • Pomůžeme Vám nastavit způsob myšlení a procesy, které Vám umožní stát se lídrem inovací.
  • Nastavíme procesy a metodiky, které Vám umožní řídit inovace.
  • Naučíme Vás a Vaše lidi základní pravidla správné inovace.
  • Pomůžeme Vám s rozvojem inovativní kultury ve firmě, inovace se dají naučit!
… a přínosy pro Vaši společnost?
  • Přestanete čekat na dobrý nápad, ale začnete inovace řídit.
  • Zvýšíte hodnotu poskytovanou zákazníkům, což zvýší jejich spokojenost a Váš zisk.
  • Dostaneme Vás na inovativní špičku Vašeho oboru.

„Úspěšní inovátoři jsou konzervativní; to je nutnost. Nejsou orientováni na rizika, jsou orientováni na příležitosti.“ Peter Ferdinand Drucker

Situace na současných trzích
Obchodní strategie současných úspěšných firem. Definice inovace. Vlastnosti úspěšné inovace. Oblasti a inspirace inovací. Způsoby realizace inovací a jejich rozvoj. Přehled nej­úspěšnějších inovačních metodik a postupů.

Intuitivní postupy pro inovace produktů a procesů
Principy a kombinace vhodných metod a metodik: Brainstorming, 635 (6-3-5 Brainwriting), Šest klobouků – Six Thinking Hats, Myšlenkové mapy – Mind Maps, praktická cvičení.

Systematické postupy pro inovace produktů a procesů
Principy a kombinace vhodných metod a metodik: Lean, TOC – Theory Of Constraints, Six Sigma, TRIZ – Těorija Rešenia Izobretatělskich Zadač, WOIS – World Opening Innovation Spirit, praktická cvičení.

Vybrané metody a metodiky Lean (podrobně)
Metody a metodiky PDCA (Plan-Do-Check-Act), 8D (Eight Disciplines Problem Solving), 5S, TPS – Toyota Production System, JIT – Just-In-Time, Kanban, VSM – Value Stream Management, TPM – Total Productive Maintenance, SMED – Single Minute Exchange of Die, praktické aplikace ve výrobě, logistice, administrativě a vývoji a výzkumu, praktická cvičení.

Metoda TOC (podrobně)
Koncepce metody TOC. Druhy omezení ve firmách. Ukazatelé TOC na firemní úrovni: Cash Flow – peněžní tok; ROI – Return On Investment, návratnost investic; čistý zisk. Provozní ukazatele TOC a jejich výpočet. Aplikace metody TOC ve výrobě, logistice, administrativě a vývoji a výzkumu,

praktická cvičení. Metoda Six Sigma (podrobně)
Koncepce metody Lean Six Sigma, matematický základ Six Sigma, metoda DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control), analýza hlasu zákazníka (Voice of the Customer – VC), základní ukazatele v Six Sigma, výpočet Sigma úrovně, aplikace Lean Six Sigma ve výrobě, logistice, administrativě a vývoji a výzkumu, praktická cvičení.

Metoda TRIZ (podrobně)
Koncepce metody TRIZ, modelování v metodice TRIZ, nástroje TRIZ, modelování problémů a řešení pomocí TRIZ, algoritmus řešení inovačních zadání, zákonitosti rozvoje technických systémů, trendy a zákonitosti v technických systémech, trend vývoje technických systémů, trend zvyšování stupně ideálnosti, zákonitosti zvyšování úplnosti částí systémů (kompletnost), zákonitosti nerovnoměrnosti rozvoje částí systémů, praktická cvičení.

Rozsah a zaměření kurzu
Na základě dohody lze rozsah a zaměření kurzu přizpůsobit potřebám a očekáváním zákazníků. Příklady jsou procvičovány buď na fyzických modelech nebo v prostředí MS Excel.

Odborný garant:
doc. Dr. Ing. Ivo Formánekdoc. Dr. Ing. Ivo Formánek
Odborný garant
  Mám zájem o kurz:
Inovace, inovační myšlení a inovační procesy ve firmách
  Kontaktní údaje:
  Titul, jméno, příjmení:
    
  Telefon:
  E-mail:
  Váš dotaz: