Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Inovace, inovační myšlení a inovační procesy ve firmách
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

NÁZEV AKCE:
Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení v Olomouci

Termín:
12.06.2018 - 12.06.2018
Místo konání:
Střední škola polytechnická, Roosveltova 79, 779 00 Olomouc
Cena:
1550,- Kč / účastníka vč. DPH

ÚČASTNÍKORGANIZACE
 

PLATBA

 \

 
Ve prospěch účtu:
274367934/0300 u Československé obchodní banky
Variabilní symbol:
401802
Účastníků:
K úhradě celkem:
vč. DPH

POZOR!
Po uhrazení vložného bude účastníkům vystaven daňový doklad o přijaté platbě, fakturu obdrží účastník po skončení akce.
V případě, že se akce nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Podmínky )

Po odeslání vyplněné přihlášky Vám přijde obratem automatická odpověď, pokud se tak nestane do 48hodin, prosím, napište na k.latalova@kapkaplus.cz popřípadě volejte na 792 307 805 (...i technika někdy zklame...).