Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
TLAK´19
   
Termín: 29.01.2019 - 31.01.2019
Místo konání: Hotel Černigov*** Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové
Cena: 6300,- Kč / účastník vč. DPH

Vážení přátelé,

Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ, z.s.),  Technická inspekce ČR (TIČR) a Kapka plus s.r.o.  si Vás dovolují pozvat na tradiční vzdělávací akci s mezinárodní účastí, která se bude konat ve dnech 29. – 31. ledna 2019 v konferenčních prostorách hotelu Černigov Hradec Králové.

Odborná akce TLAK´19 je připravena s cílem zvýšit a prohloubit znalosti v oboru tlakových zařízení. Odborníci z výrobních i dodavatelských organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol i zkušení provozovatelé budou mít možnost představit široké odborné veřejnosti výsledky svých výzkumů a zkušenosti z provozu, jejich diagnostiky a údržby.

V průběhu této akce budou prezentována mj. i následující témata:

 • Nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
 • Nové nařízení vlády o bezpečnosti provozu vyhrazených tlakových zařízení 
 • Provozní poznatky, poškození  a degradace tlakových zařízení
 • Poznatky z havárií tlakových zařízení
 • Výsledky kontrolní činnosti státních orgánů - nejčastější porušení předpisů 
 • Kotelny, nádoby, potrubí… A JAK SPRÁVNĚ NA NĚ?

Neopomenutelnou je jistě i příležitost k setkání s řadou významných osobností, kolegů a známých.

POZOR!  Prezence v úterý 29. ledna 2019 od 8:00, zahájení akce v 9:00, ukončení akce ve čtvrtek 31. ledna 2019 ve 13:30 společným obědem.

Bližší infomace najdete v pozvánce.

Těšíme se na setkání s Vámi a na další dlouhodobou a přínosnou spolupráci.

Za přípravný výbor: Petr Matěják (předseda ATZ, z.s.) a Ing. Kateřina Látalová, Ph.D. (KAPKA PLUS s.r.o.)

 

          
 
REVIZNÍ TECHNIK PROVOZOVANÝCH TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
   
Termín: 19.02.2019 - 20.02.2019
Místo konání: Hotel Orea Resort SANTON, Přístavní 38, 635 00 Brno
Cena: 5566,- Kč / účastník vč. DPH

Na základě ohlasů z jednodenních seminářů pořádaných ve spolupráci s Asociací pracovníkůp tlakových zařízení si Vás dovolujeme pozvat na dvoudenní odborné školení, které je zaměřeno na:

 • platnou legislativu v oblasti vyhrazených tlakových zařízení,
 • provozování tlakových nádob stabilních a rizika s tímto provozem spojená,
 • problematiku revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na druh provedené revize nebo zkoušky,
 • praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv,
 • součástí programu je konzultace k testovým otázkám a diskuze nad problémy, které Vás trápí...

Školení je určeno pro nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení k revizím a zkouškám provozovaných TNS a revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast!

     
 
BAŤA V PRAXI
   
Termín: 28.03.2019 - 30.03.2019
Místo konání: Zlín
Cena: 16638,- Kč / účastník vč. DPH

"ÚSPĚCH TOMÁŠE BATI BY SI PŘÁL KAŽDÝ - ZAPLATIT JEHO CENU JE OCHOTEN JEN MÁLOKDO..."

Tomáš Baťa fascinuje již několikátou generaci lidí nejen u nás, ale také v zahraničí. Jeho osobní příběh je jasným důkazem, že životní příběh je v prvé řadě podmíněn vlastní ochotou překonávat překážky. 

Každá firma je živý organismus, který funguje individuálně, všeobecné Baťovské principy je však možné aplikovat v jakékoliv organizaci či firmě i v dnešní době:

 • Co a jak můžeme tedy z Baťovy soustavy řízení využít dnes?
 • Jak zapojit spolupracovníky do efektivního vnímání nutnosti zlepšovat procesy?
 • Jak motivovat vlastní spolupracovníky, aby se rozvíjela samostatnost, odpovědnost a loajalita?

Nejen na tyto a další otázky získáte odpovědi vv průběhu semináře BAŤA V PRAXI, jehož cílem je představit zájemcům šíři nadčasových praktik a postupů, které využívala firma Baťa a.s. do roku 1945.

POZOR:  V ceně semináře je rovněž unikátní publikace Maticový informační model řízení autorky Ing. Štěpánky Kudělkové, která obsahuje komplexní Baťův systém řízení pro etapu automatizace.

Těšíme se na Vás přímo ve Zlíně.

     
 
Brain & Body Balance aneb Work-Life Balance v praxi
   
Termín: 26.04.2019 - 31.05.2019
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 17545,- Kč / účastník vč. DPH

HRAVĚ, LIDSKY, PRAKTICKY – S UPLATNĚNÍM „NA VŽDYCKY“

Celkem třídenní (2+1) interaktivní a prakticky zacílený seminář zaměřený na konstruktivní strategie zvládání pracovní a osobní zátěže (tzv. stress-management), jehož cíli jsou:

 1. s minimem úsilí dosahovat maximálního pracovního výkonu,
 2. při maximálním pracovním výkonu minimalizovat negativní vlivy na psychosomatické zdraví a osobní i vztahovou pohodu (tzv. well-being), 
 3. efektivně pracovat a smysluplně žít… a tak
 4. minimalizovat každodenní - životní i pracovní – nesmysly.

To vše na podkladě dlouholeté praktické/terapeutické zkušenosti a s oporou v neuro/psychologických principech, s minimem odborné terminologie při zachování maximální vědecké korektnosti.

Bližší informace o akci najdete v pozvánce.

POZOR: pro absolventy studia Manažer kreativity a inovací (MCI) 20% sleva, tj. 11.600 Kč (+ příslušná hodnota DPH)

POZNÁMKA: akci je možno zrealizovat i v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vás!