Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Inovace, inovační myšlení a inovační procesy ve firmách
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
POHYBLIVÉ PRACOVNÍ PLOŠINY - zajištění bezpečného provozu
   
Termín: 19.11.2018 - 19.11.2018
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava- Hrabůvka, 700 30
Cena: 1694,- Kč / účastník vč. DPH

Odborné školení navazuje na jednorázovou přednášku prezentovanou na XXVI. konferenci AZZ-ČR konané v Hradci králové ve dnech 23. - 24. října 2018 a poskytne komplexní informace k problematice pohyblivých pracovních plošin, které budete moci využít při Vaší každodenní praxi.

V rámci odborného školení budou prezentovány správné postupy v rámci naplnění požadavků ČSN ISO 18893 při posuzování technického stavu, zajištění bezpečného provozu, kvalifikace obsluh, problémy s jejich pronájmem a nejčastější pochybení při jejich obsluze.

Bližší informace  k programu najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
TOP CLASS pro všechny
   
Termín: 21.11.2018 - 23.11.2018
Místo konání: Hotel Horal, Léskové 583, 756 06 Velké Karlovice
Cena: 9000,- Kč / účastník vč. DPH

Opět se mílovými kroky blíží každoroční shon spojený se závěrem roku. ...a opět si opakovaně sami slibujeme, že veškerý shon v souvislosti s koncem roku byl už loni „definitivně naposled“, ale "ONO" to nějak nejde.

Možná právě s těmito problémy Vám trochu pomohou témata tradičního semináře, která jsme pro Vás připravili pro letošní - v pořadí již osmý - ročník.

A na která témata se zaměříme letos?

 • ČAS jako nedostatkové zboží…
 • STRES a jeho zvládání…
 • SYNDROM VYHOŘENÍ a prevence…

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme pohodové podzimní dny.

     
 
Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení v Ústí nad Labem
   
Termín: 27.11.2018 - 27.11.2018
Místo konání: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Cena: 1550,- Kč / účastník vč. DPH

V rámci jednodenních seminářů pracovníků oboru tlakových zařízení, které budou je zaměřeny na provoz, výrobu a revize kotlů, tlakových nádob, potrubí, kotelen, výměníkových stanic, a které připravujeme pod odborným garantstvím Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ) Vás ve II.pololetí 2018 srdečně zveme na semináře v následujících termínech a místech:

 • 18. září 2018 v Českých Budějovicích - cyklus B
 • 9. října 2018 v Hradci Králové - cyklus A
 • 27. listopadu 2018 v Ústí nad Labem - cyklus A

Odborný program jednotlivých seminářů je plánován od 9:00 do 15:00,  bližší informace k programu (témata včetně přednášejících) najdete v Pozvánkách k jednotlivým akcím. 

Účastníci na závěr obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Těšíme se na vaši účast!

POZOR: Pro členy ATZ zvýhodněné vložné 1.400,00 Kč včetně DPH .

     
 
Provádění prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci hodnocení technického stavu jařábů
   
Termín: 30.11.2018 - 30.11.2018
Místo konání: Hotel U Královny Elišky, Malé náměstí 117, 500 03 Hradec Králové
Cena: 2541,- Kč / účastník vč. DPH

Vzhledem ke stáletrvalému zájmu o problematiku prohlídek ocelových konstrukcí bylo s odborným garantem akce Ing. Miroslavem Chromečkou rozhodnuto o zopakování odborného školení Provádění prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci hodnocení technického stavu jeřábů ve stejném rozsahu a se stejným obsahem jako proběhlo koncem února v Ostravě a v červnu v Brně.

Odborné školení proběhne v termínu 30. listopadu 2018 v prostorách Hotelu U Královny Elišky v Hradci Králové.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.

     
 
JAK NA REVIZNÍ ZPRÁVY?
   
Termín: 03.12.2018 - 03.12.2018
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava- Hrabůvka, 700 30
Cena: 1331,- Kč / účastník vč. DPH

Seminář vychází z potřeby sjednotit provádění revizí a revizních zkoušek u jednotlivých druhů jeřábů včetně zápisu o revizi a protokolu o revizní zkoušce.

Prostřednictvím této akce nabízíme pracovní postup k provádění revize a revizní zkoušky včetně rozboru protokolu z revizní zkoušky a tzv. „check list“, který je součástí postupu revize a RT podle něj provádí revizi nebo revizní zkoušku krok za krokem a nehrozí tedy vynechání některých důležitých úkonů.

Těšíme se na Vás!

     
 
TLAK´19
   
Termín: 29.01.2019 - 31.01.2019
Místo konání: Hotel Černigov*** Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové
Cena: 6300,- Kč / účastník vč. DPH

ATZ, z.s., TIČR a KAPKA PLUS s.r.o.

Vás srdečně zvou na tradiční vzdělávací akci s mezinárodní účastí

TLAK´19

Z odborného programu ke zvýšení a prohloubení znalostí oboru tlakových zařízení:

 • Nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
 • Nové nařízení vlády o bezpečnosti provozu vyhrazených tlakových zařízení 
 • Provozní poznatky, poškození  a degradace tlakových zařízení
 • Poznatky z havárií tlakových zařízení
 • Výsledky kontrolní činnosti státních orgánů - nejčastější porušení předpisů 
 • Kotelny, nádoby, potrubí… A JAK SPRÁVNĚ NA NĚ?

Bližší informace již brzy v pozvánce 

     
 
REVIZNÍ TECHNIK PROVOZOVANÝCH TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
   
Termín: 19.02.2019 - 20.02.2019
Místo konání: Hotel Orea Resort SANTON, Přístavní 38, 635 00 Brno
Cena: 5566,- Kč / účastník vč. DPH

Na základě ohlasů z jednodenních seminářů pořádaných ve spolupráci s Asociací pracovníkůp tlakových zařízení si Vás dovolujeme pozvat na dvoudenní odborné školení, které je zaměřeno na:

 • platnou legislativu v oblasti vyhrazených tlakových zařízení,
 • provozování tlakových nádob stabilních a rizika s tímto provozem spojená,
 • problematiku revizí a zkoušek TNS včetně postupu, jak sepsat revizní zprávu s ohledem na druh provedené revize nebo zkoušky,
 • praktické ukázky zpracovaných revizních zpráv,
 • součástí programu je konzultace k testovým otázkám a diskuze nad problémy, které Vás trápí...

Školení je určeno pro nové zájemce žádajících o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení k revizím a zkouškám provozovaných TNS a revizní techniky, kteří žádají prodloužení platnosti stávajících osvědčení před uplynutím doby jejich platnosti.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast!

     
 
BAŤA V PRAXI
   
Termín: 28.03.2019 - 30.03.2019
Místo konání: Zlín
Cena: 16638,- Kč / účastník vč. DPH

"ÚSPĚCH TOMÁŠE BATI BY SI PŘÁL KAŽDÝ - ZAPLATIT JEHO CENU JE OCHOTEN JEN MÁLOKDO..."

Tomáš Baťa fascinuje již několikátou generaci lidí nejen u nás, ale také v zahraničí. Jeho osobní příběh je jasným důkazem, že životní příběh je v prvé řadě podmíněn vlastní ochotou překonávat překážky. 

Každá firma je živý organismus, který funguje individuálně, všeobecné Baťovské principy je však možné aplikovat v jakékoliv organizaci či firmě i v dnešní době:

 • Co a jak můžeme tedy z Baťovy soustavy řízení využít dnes?
 • Jak zapojit spolupracovníky do efektivního vnímání nutnosti zlepšovat procesy?
 • Jak motivovat vlastní spolupracovníky, aby se rozvíjela samostatnost, odpovědnost a loajalita?

Nejen na tyto a další otázky získáte odpovědi vv průběhu semináře BAŤA V PRAXI, jehož cílem je představit zájemcům šíři nadčasových praktik a postupů, které využívala firma Baťa a.s. do roku 1945.

POZOR:  V ceně semináře je rovněž unikátní publikace Maticový informační model řízení autorky Ing. Štěpánky Kudělkové, která obsahuje komplexní Baťův systém řízení pro etapu automatizace.

Těšíme se na Vás přímo ve Zlíně.