Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Inovace, inovační myšlení a inovační procesy ve firmách
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
PROVÁDĚNÍ POSUZOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU HYDRAULICKÝCH NAKLÁDACÍCH JEŘÁBŮ
   
Termín: 27.03.2018 - 28.03.2018
Místo konání: Best Western hotel Vista (Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava - Zábřeh) a servisní firma CONTSYSTEM, s.r.o. (ul. Lihovarská, 716 00 Ostrava - Radvanice)
Cena: 3993,- Kč / účastník vč. DPH

Odborné školení navazuje na jednorázovou přednášku prezentovanou na XXV. konferenci AZZ-ČR v Hradci králové a poskytne komplexní informace k problematice hydraulických nakládacích jeřábů (HNJ), které budete moci využít ve Vaší každodenní praxi. 

V rámci odborného školení budou prezentovány správné postupy při revizích a zkouškách HNJ a nejčastější pochybení při jejich obsluze.

V prostorách odborné servisní firmy CONTSYSTEM, s.r.o. budou prezentovány vzorové postupy revizí.

Těšíme se na Vaši účast!

     
 
VÁZACÍ A ZÁVĚSNÉ PROSTŘEDKY 2018 - praxe a legislativa
   
Termín: 24.04.2018 - 24.04.2018
Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava- Hrabůvka, 700 30
Cena: 1694,- Kč / účastník vč. DPH

Rádi bychom navázali na rok 2017, kdy jsme uspořádali první ročník odborného semináře VÁZACÍ A ZÁVĚSNÉ PROSTŘEDKY - praxe a legislativa

Letos bychom rádi navázali na program v minulém roce a i nadále řešili problémy při používání textilních vázacích prostředků v praxi, zaměřili se na problematiku vázacích prostředků v rámci zpracování SBP, odpověděli na otázku použití vázacích prostředků při úhlu rozevření pramenů větším než 120° a další...

V rámci letočního ročníku semináře bychom Vás rádi pozvali k diskuzi v rámci kulatého stolu za účasti předních odborníků z výroby a distribuce vázacích prostředků, která proběhne v odpolední části celé akce.

Seminář je určen všem pracovníkům výrobních a dodavatelských firem a široké odborné veřejnosti, která se zabývá problematikou vázacích prostředků, vázáním, uchopováním a přepravou břemen pomocí zdvihacích zařízení.

Detailní program bude v rámci pozvánky upřesněn na začátku dubna, můžete taktéž využít prostoru pro firemní pezentaci.

Těšíme se  na Vaši účast!

     
 
Work-Life Balance, aneb (s) minimem (na) maximum
   
Termín: 04.05.2018 - 22.06.2018
Místo konání: Hotel PROSPER, Čeladná 246, 739 12 Čeladná
Cena: 19965,- Kč / účastník vč. DPH

HRAVĚ, LIDSKY, PRAKTICKY – S UPLATNĚNÍM „NA VŽDYCKY“

Celkem třídenní (2+1) interaktivní a prakticky zacílený seminář zaměřený na konstruktivní strategie zvládání pracovní a osobní zátěže (tzv. stress-management), jehož cíli jsou:

  1. s minimem úsilí dosahovat maximálního pracovního výkonu,
  2. při maximálním pracovním výkonu minimalizovat negativní vlivy na psychosomatické zdraví a osobní i vztahovou pohodu (tzv. well-being), 
  3. efektivně pracovat a smysluplně žít… a tak
  4. minimalizovat každodenní - životní i pracovní – nesmysly.

To vše na podkladě dlouholeté praktické/terapeutické zkušenosti a s oporou v neuro/psychologických principech, s minimem odborné terminologie při zachování maximální vědecké korektnosti.

Bližší informace o akci najdete v pozvánce.

POZOR: pro absolventy studia Manažer kreativity a inovací (MCI) 20% sleva, tj. 13.200 Kč (+ příslušná hodnota DPH)

POZNÁMKA: akci je možno zrealizovat i v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vás!

     
 
JEŘÁBY 2018
   
Termín: 22.05.2018 - 23.05.2018
Místo konání: Hotel Orea Resort SANTON, Přístavní 38, 635 00 Brno
Cena: 3146,- Kč / účastník vč. DPH

Ve dnech 22. - 23. května 2018 se v brněnském hotelu Orea Resort SANTON uskuteční v odborné garanci Ing. Miroslava Chromečky dvoudenní seminář JEŘÁBY 2018, na jehož organizaci spolupracovala společnost DTO CZ, s.r.o. se společností KAPKA PLUS s.r.o.

V průběhu semináře se budou mj. probírat následující otázky:

  • Podle jakých požadavků budou navrhovány lehké podvěsné, sloupové a nástěnné výložníkové jeřáby?
  • Chcete vědět, jak řešit SBP pro konkrétní pracoviště?
  • Víte, jaká nebezpečí přináší dálkové ovládaní jeřábů a jak je eliminovat?
  • Jak správně zkoušet pracovní plošiny?
  • Jaké jsou podmínky pro dodávání ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah?

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR:

Ing. Petr Holub, ArcelorMittal Ostrava, a.s.
Ing. Miroslav Uhlíř, Avento s.r.o. Ostrava

ČASOVÝ HARMONOGRAM  SEMINÁŘE:

Úterý 22. května 2018
12:00 – 13:00 prezence 
13:00 – 13:15 zahájení semináře 
13:15 – 17:00 odborné přednášky, prezentace firem, diskuse k předneseným tématům
od 19:00 tradiční panelová diskuse za účasti právníka a odborníků z oblasti bezpečnosti provozu ZZ

Středa 23. května 2018
8:30 – 14:00 odborné přednášky, prezentace firem, 
14:00 zakončení semináře

Program včetně řazení přednášek bude upřesněn nejpozději do začátku května 2018.

Těšíme se na Vaši účast

     
 
Provádění prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci revizí, resp. zkoušek
   
Termín: 15.06.2018 - 15.06.2018
Místo konání: Hotel Orea Resort SANTON, Přístavní 38, 635 00 Brno
Cena: 2541,- Kč / účastník vč. DPH

Vzhledem k trvalému zájmu uspořádat odborné školení Provádění prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah v rámci revizí, resp. zkoušek ve stejném rozsahu a se stejným obsahem jako proběhlo koncem února v Ostravě bylo ve spolupráci s odborným garantem akce Ing. Miroslavem Chromečkou rozhodnuto o uspořádání odborného školení v termínu 15. června 2018, tentokráte v Brně, v prostorách OREA Welness Hotelu Santon.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.